Open

02

02
Febrer
Dissabte
1a Winter Open Kàrting Sprint Circuit d'Osona

 

09
Febrer
Dissabte
3h Winter Open Resistència Circuit d'Osona

03

16
Març
Dissabte
2h Winter Open Resistència Circuit d'Osona

 

30
Març
Dissabte
2a Winter Open Kàrting Sprint Circuit d'Osona

04

13
Abril
Dissabte
4h Winter Endurance Kàrting

05

25
Maig
Dissabte
3a Open Kàrting Sprint Circuit d'Osona

06

02
Juny
Diumenge
2h Open Kàrting Resistència Circuit d'Osona

07

27
Juliol
Dissabte
6h Open Kàrting Resistència Circuit d'Osona

11

01
Novembre
Divendres
5a Open Kàrting Sprint Circuit d'Osona

 

16
Novembre
Dissabte
3h Open Kàrting Resistència Circuit Osona

 

30
Novembre
Dissabte
6a Open Kàrting Sprint Circuit Osona

12

14
Desembre
Dissabte
4h Open Kàrting Resistència

 

21
Desembre
Dissabte
7a Open Kàrting Sprint Circuit d'Osona

Karting

08

31
Agost
Dissabte
4a Open Kàrting Sprint Circuit d'Osona

Ral·li

02

24
Febrer
Diumenge
22è RAL·LI ESPRINT

06

29
Juny
Dissabte
51è RAL·LI OSONA